tvorba webových stránek
Historie Klubu Českých Turistů Tisk E-mail

 Ustavující schůze odboru se konala 24.února 1929 za účasti 70 členů. Odbor se zařadil do Československé obce turistické. Předsedou Byl zvolen B.Hochman. O rok později vykonával tuto funkci Tomáš Zelenka. V dalších letech se vystřídali ve funkci J.Štůla, J.Volavka,J.Salzman. V roce 1937 převzal funkci Jan Štádlík, který ji vykonával až do r.1960.Potom byl předsedou Václav Blahník a v r. 1962 byl zvolen předsedou zas Jan Štádlík, který vedl odbor až do r. 1972, kdy zemřel. Od r. 1972 je předsedou Miroslav Vališ.
Je jistě zajímavé, že v letech 1934 a 1935 měl odbor 1700 platících členů. Tento rychlý růst se dal přičíst především 30% slevě na dráze. Činnost odboru byla velmi bohatá, pořádaly se různé přednášky a turistické večírky. Byly pořádány i chodecké závody a odbor měl lyžařský, značkařský a fotografický oddíl. Značkaře v té době vedl Emil Pinta.

Odbor plánoval postavení chaty na Churáňově, ale znemožnila to okupace. Od r. 1930 pracoval odbor také s mládeží a 6 let vydával vlastní časopis „Turista na českém západě“ , který byl v roce 1940 okupanty zastaven. Za války se členové scházeli v malých skupinách ilegálně a z archivu odboru bylo mnoho věcí Němci zabaveno.
Rok 1945 přinesl opět oživení činnosti odboru pod vedením Jana Štádlíka, který zmobilizoval členy k obnovení činnosti. V roce 1948 byl odbor začleněn do Sokola Plzeň V. Pak při slučování tělovýchovy přešel do Sokola ČSD Plzeň, z kterého pak vznikla DSO a v r. 1956 konečně Lokomotiva Plzeň. V odboru pracoval nadále též oddíl mládeže, byl zde aktivní oddíl značení pod vedením Josefa Punčocháře, aktivními značkaři byli František Hesoun, Jarda Fiala, Ludmila Synková, Ludmila Hesounová, Karel Poslušný, ing.Josef Štern a další.
V roce 1976 měl odbor 180 členů. Většina z nich byla zaměřena na různé druhy turistiky, především výkonnostní turistiky a orientačních závodů. Největší nárůst členské základny nastal na počátku 80. let, kdy měl odbor 340 členů. Bylo to hlavně zásluhou tzv. režijních jízdenek, které nám poskytovala Jihozápadní dráha na akce výkonnostní turistiky. V 60.a 70. letech pracoval v odboru také oddíl orientačního běhu. Jeho vedoucím byl Pavel Smazal. Později se z něj stal samostatný oddíl TJ Lokomotiva.
V 80. letech jsme plnili všechny druhy výkonnostních odznaků a výkonnostních tříd. Odbor měl přes 50 cvičitelů. Pracoval zde také oddíl krasové turistiky pod vedením Václava Kuttana. Václav Kuttan byl také velice užitečným lektorem při školení cvičitelů turistiky.
Po roce 1959 došlo k velkému úbytku členské základny, především z toho důvodu, že jsme přestali mít výhody na jízdném ČSD a také z toho důvodu, že lidé začaly cestovat kamkoli podle své vůle. V odboru zůstali prakticky jen všichni ti „skalní“, kterým nezáleželo na tom, zda mají či nemají výhody. Tito členové pokračují v odboru ve své práci dodnes i když se členská základna zmenšila. Pokračujeme v pravidelných výletech pod vedením Milušky Náhlíkové, Fridrich Zimmermann získal mnoho výkonnostních tříd a odznaků, byl nejaktivnějším „stovkařem“, absolvoval více než 100 stokilometrových pochodů spolu s dalšími dálkoplazy jako Josef Novotný, Olda Okrouhlý, Míra Pavlas, Antonín Marx, ing. Jaroslav Bauer, Karel Švaříček a další.
Výkonnostní turistiku dnes aktivně organizuje Olda Okrouhlý, který celou řadu akcí úspěšně koordinuje s KČT Baník Líně.
Nyní pořádáme každoročně nejméně 30 turistických pochodů, z toho 10 – 12 je přihlášeno do mezinárodního lidového sportu a turitiky IVV. Na této činnosti se významně podílí i Pavel Fiala a Pavel Hegner. Hodnotné akce pořádá také Josef Reispies zejména na Šumavu a do Českého lesa, totiž na tyto oblasti specialista. Ludmila Melicharová pořádá zase o jarních, podzimních a vánočních prázdninách zájezdy do Krkonoš s bohatým programem, zejména pro rodiče s dětmi. V samotné Plzni se koná Železničářská 50, Plzeňský minipuchýř, Vánoční pochod a Silvestrovský pochod. Ostatní akce pořádáme např. v Karlovarském, Jihočeském nebo ve Středočeském kraji. Odbor pořádá také ročně nejméně 5 cykloturistických akcí, z nichž nejvýznamnější pořádá Václav Kalina pod názvem „ Na kole z Plzně na hrady “, na nějž se zúčastní na 400 cyklistů.
Bohatou činnost vykazuje také oddíl vysokohorské turistiky, který vede Petr Pola. Pořádá zájezdy do Tater, výstupy na Otztalské Alpy, na Watzan, Hochkoning, Valis, Kaiser či Zugspitze. Z této bohaté činnosti provádí promítání diapozitivů pro širší veřejnost.

Odbor má také turistický oddíl mládeže, který pod vedením Ivo Podušky a pí Brabcové dosahují velmi dobrých výsledků.
Všechny tyto akce jsou uváděny jak v kalendáři odboru, tak i v krajském či celostátním. O této naší činnosti jsou občané seznamováni i ve sdělovacích prostředcích. V posledních letech také stoupá zájem o tyto naše akce, což můžeme doložit i růstem členské základny.

 
joomla templates by dezinedepot
© 2018 Na kole z Plzně na hrady
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.